GAC - Driver & Utvecklar GAC  är en  plattform med en  flexibel organisationsstruktur för att kunna skapa och genomföra projektidéer  av många olika slag med kostnadseffektiv administration.  

GAC  har sedan starten varit initiativtagare till ett stort antal projekt som genomförs under en ständig process med att omforma och anpassa tidigare erfarenheter och kunskap till nya tiders behov och förutsättningar.


GAC´s erfarenhet av projekt och idéutveckling ligger till grund även för de samarbetsprojekt som genomförs till sammans med Konstutövare, Kulturföretag och Organisationer. Några har bildat egen verksamhet eller har integrerats i en löpande verksamhet hos någon samarbetspart i GAC:s nätverk.


 

Processleder Projekt
                         
Knutpunkt
                  InDiiD
                 GAS festival


Producerar
                     SODAmusic
              GACmusic


Genomförda Projekt