GAC Produktion - Konstnärliga Idéer & Musik
 

SODAmusic
SODAmusic är ett koncept och en idéverkstad kring skapande av ny musik
och nya sätt att utforska musikens tillgänglighet.
Fonogramutgivning via CD och Internet.

 


 

GACmusic
Fonogramproduktion och distribution

AMAZONAS INNER EYE
PRIMING ORCHESTRA
Dr DINGO
ENOK DUO
DAISY
Militanta Jazzmusiker
SOUNDANCE
SOUNDANCE
Electric No Ordinary Kitchen
WATER BOOGIE SYSTEM
ALEA
ORCA
Primimg Orchestra
AMAZONAS
ENOK
AMAZONAS
HOW
CORPO
CORPO
9 Swans Repeat