Resurs & Processutveckling

Det finns ett stort behov av att kunna göra en relevant omvärldsanalys i det ständigt föränderliga konst och kulturlandskap  dess aktörer  möter och därmed är beroende av att känna till.

De ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna ställer stora krav på administrativ kunskap inte minst kring de specifika regler och förordningar som finns inom konst och kultursektorn.

GAC har många års erfarenhet av kulturens och konstens villkor samt dess administrativa hantering och då inte minst ekonomihantering inom denna sektor.

Rådgivning  till konstnärer,
administratörer och organisationer
inom kultursektorn 

GAC  anlitas av konstens och kulturens aktörer  som ombud samt sköter ekonomisk administration inom finansiering och redovisning
 

GAC agerar  huvudman och resurs för 
 Konstnärer, Kulturföretag och Organisationer