Knutpunkt
 ett nätverk  av musikarrangörer


 

Knutpunkt- bygger hållbara turnéstrukturer som bidrar till ett aktivt klimatarbete inom konsertverksamhet.

Knutpunkt- satsar på regelbundna fysiska och digitala arrangörsmöten, och kompetenshöjande inspirationsresor för att öka professionaliseringen hos musikens konsertarrangörer

Knutpunkt- vidgar deltagandet och öka tillgängligheten för publik genom livestreaming av konserter som sker inom arrangörsnätverket

Knutpunkt- bygger en internationell kontaktbas för att öka internationaliseringen och bidrar till en regional renommé inom musikområdet

Knutpunkt- är en resurs för varje enskild arrangörs behov av snabb hantering och relevant kompetens

Knutpunkt- främjar kvalitet och konstnärlig förnyelse i det musikaliska utbudet samt prioriterar jämställdhet och mångfald

Knutpunkt- samverkar med lokala, nationella och internationella organisationer med målsättningen att öka  den regionala relevansen och finna nya möjligheter till utbyten.