InDiiD
(Innovativ Digital Distribution av konserter)

I detta projekt fokuserar GAC på digital distribution av konserter och olika betalningslösningar. 


 

Syftet med projektet är att gemensamt utveckla metoder och affärsmodeller för att effektivisera en bransch där det ekonomiska flödet helt har avstannat. I projektet kommer samverkande arrangörer och organisationer att erbjudas digital kompetensutveckling som förankras genom testsändningar och konceptutveckling. Även fortbildning av tekniskt kompetenta musiker ingår i projektet, och att ge dem möjlighet att pröva sina kunskaper praktiskt. Förväntan är att branschen ska bli bättre på att samordna sig, hitta effektiva lösningar och gå starkare ur krisen med en gemensam standard för livestreaming, digital distribution av konserter och betalningslösningar. 


Projektet pågår mellan 1 oktober 2020 och 1 april 2022.
Det är ett samarbetsprojekt mellan GAC Vision ek. för, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och GAS-festivalen.
Med stöd av Kulturella och kreativa näringar (KKN) Västra Götalandsregionen. 

Aktuella aktiviteter:

Knutpunkt har från 1 oktober en Vimeoplattform som streamar live från arrangörernas konserter under hela hösten.

www.vimeo.com/knutpunkt

På Vimeoplattformen kan en också se konserten med GWO, Lena Willemark och musikstudenter från HSM från 15/10.
Konserten var en del av GAS-festivalen. Den ligger ute till och med 31 dec. 


Vi kommer att livestreama Bunkerfesten 13/12. 


 

Kontakt
Maria Rylander
maria@gac.se