GAC - Göteborg Artist Center
 


GAC bildades 1995 av professionella musikkonstnärer med syfte att vara ett forum för samtida musik och
angränsande konstformer.

GAC agerar som informatör, producent, konsertarrangör, musikproducent, förlag, organisationsutvecklare,
coach, mentor och verkar som en kontaktyta mellan musiker, lyssnare, arrangörer  och kulturens organisationer  både nationellt och internationellt.

GAC agerar huvudman samt verkar som en resurs och processutvecklare för scenkonstprojekt .

GAC fungerar som arbetsgivare, sköter ekonomihantering och tillhandahåller nödvändig branschkunskap.  

GAC organiseras och administreras efter väl avgränsande projekt vilket ger hög verkningsgrad och effektiv hantering.

GAC har verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen med fokus på att " vidga deltagandet och gynna nyskapande" vilket är bärande delar av verksamheten.