Projekt & Verksamhetshotell


GAC agerar  huvudman och är en resurs för  Konstnärer, Kulturföretag och Organisationer.


GAC tar vid behov ansvaret gentemot bidragsgivare och myndigheter för olika typer av kulturprojekt, konserter och musikgruppers verksamhet.  
 Konsert och Motionär
Älvtoner

Under 2016 har ett samarbete inletts med Älvtoner (Ale), vars olika delprojekt hanteras ekonomiskt/administrativt inom GAC,  så som projekten ”Tro dina öron” respektive ”Konsert och motionär” (platsspecifika konserter i Ale, Göteborg, Kungälv och Uddevalla) samt ”Via Saranac” (samarbete tonsättare-musiker i USA och Sverige).

Ubbhults Barockfestival
Ett samarbete har under 2016 inletts inför arrangerandet av en första barockfestival i Ubbhult, med orkestern Karlsson Barock som musikaliskt centrum. Planeras äga rum i maj 2017. GAC hanterar ekonomin i projektet.

Gageego
Musikensemble inom genren Nutida Musik