FORTBILDNING
 


Pop Up InQbator – Mobil affärsutvecklingsinsats – Hösten 2015 i Skaraborg/Skövde
 
InQbator är en fördjupande affärsutvecklingsinsats som syftar till att öka företagens lönsamhet och stabilitet. Varje deltagare tilldelades en individuellt utvald affärsutvecklare, vars uppgift är att stärka både individen och entreprenörskapet. De personer som väljs ut som affärsutvecklare har personlig erfarenhet och kunskap från branschen, relevanta affärsnätverk och erfarenhet av att framgångsrikt driva företag.
 
Dessutom genomfördes 2 öppna föreläsningar. Föreläsningarna handlade om - Kreativ finansiering av konst och kultur, Konstnärens roll i samhället, Maktstrukturer i Kulturlivet, Försäljning och PR-strategi. Föreläsningarna var en fördjupning och ett komplement till de föreläsningar som ingått i projektet KNEP som utformats och genomförts av Kulturverkstan.


Föreläsning 1:
Att upptäcka och hantera maktstrukturer i din roll som konstnär/entreprenör
Under en heldag gavs vägledning i hur det fungerar att vara ”företagare i normens skugga”?
Samtal och teori varvades med övningar. Föreläsningen/workshopen gav en inblick i hur den enskilde företagaren kan möta strukturen - och skapa nya handlingsutrymmen.
EDCS – resurscentrum för jämställdhetsutveckling – använder normkritik som ett av flera verktyg för att synliggöra och påverka företagandets villkor.
Föreläsare: Kicki Borhammar, EDCS, processledare normkritisk organisationsutveckling, tidigare journalist.
www.edcs.se

 
Föreläsning 2:
Sveriges kulturpolitiska karta och konstens finansieringsmöjligheter idag
Hur ser den demokratiska styrningen av svensk kulturpolitik ut? Vilka myndigheter och organisationer finns och vem gör vad? Hur kan jag själv påverka min arbetsmarknad, kulturpolitiken eller de organisationer som arbetar för mina intressen? Var finns det möjlighet att söka finansiering för min konstnärliga verksamhet eller projektidéer?
Föreläsare: Thomas Gustafsson, GAC, improvisationsmusiker och verksamhetsutvecklare.


 


InQbator - 2014

Projektet InQbator Lilla Edet, ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och mediesektorn med jämställdhet i fokus. Projektet genomfördes av Göteborg Artist Center (GAC) i samarbete med Folkets Hus i Lilla Edet under 2014. Som en del av mentorprogrammet har vi erbjudit föreläsningar och andra aktiviteter som har varit mycket uppskattade av deltagarna.

I samverkan med Nätverkstan, Folkets Hus, Västerlanda Kultur och media, Främja kvinnors företag (huvudsaklig finansiär). Insatsen syftade till: 
 - att genom konkreta insatser stärka i första hand kvinnors företagande och ledarskap inom kulturlivet, 
 - att stärka entreprenörer så att fler startar eget och/eller tar en ledande position inom kulturlivet  
 - att utveckla diskussionen om genusfrågor inom kultur- och mediesektorn. 
 - att vara en igångsättare av bärkraftiga nätverk inom kultur- och mediasektorn i Lilla Edet med omnejd. 

Genomförandet och resultatet var mycket lyckat även på kort sikt och ledde bland annat till att flera av konstnärerna gjorde framgångsrika ansökningar för olika typer av statliga och regionala stipendier. Dessa stipendier kan jämföras med riskkapital för andra branscher och möjliggör utveckling för konstnärerna. Flera nya nätverk startades och insatsen överbryggade också informationsglappet mellan konstnärer och kommunpolitiker/tjänstemän. 


 


InQbator 2006 tanka ner som PDF
ett samarbete mellan 
GAC 
Nätverkstan
Västra Götalandsregionen
 

loading...En viktig del i projektet InQbator i Lilla Edet blev att samla och koppla samman aktörerna inom KKN med kommunens och civilsamhällets representanter för att skapa framtida nätverk för att effektivt kunna genomföra aktiviteter och gemensamma projekt till nytta för de inblandade och i detta fall Lilla Edets kommun.   

Erfarenheterna från detta projekt används för närvarande i vårt fortsatta arbete i regionen för att vidareutveckla och samtidigt visa på vilka potentiella möjligheter som finns inom KKN. Vi upplever att det finns många aktörer med en stor utvecklingspotential för att öka sysselsättningen inom sektorn men verkningsgraden är onödigt låg på grund av okunskap på många områden.