GAC RESURS CENTRUM

 

Resurscentrum för
Jämställdhet, Kultur och Entreprenörskap


 

Vi har sedan år 2006 samverkat med övriga regionala resurscentrum: Winnet Västra Götaland och EDCS. Vi ingår i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk och har bland annat varit remissinstans för Jämställt Västra Götaland Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017. 

Fokus på rådgivning, mentorskap, seminarieverksamhet och lobbyarbete för att bredda kvinnors förutsättningar att jobba och verka inom kultursektorn. 
Ett steg på vägen är att stärka kvinnors ledarskap och entreprenörskap genom nätverksträffar, seminarier och utbildningar. 
 
Syftet är: 
Att få fler kvinnor att starta och framgångsrikt driva företag inom kultur och mediesektorn. 
Att få fler kvinnor att ta ledande positioner inom kulturens organisationer 
Att konsumenten av kultur och media i Sverige ska kunna välja bland lika många kvinnliga som manliga röster i de olika kulturgenrerna. 
Att ta till vara den värdefulla kunskap som scenkonstnärer har, och hjälpa till att kanalisera deras drivkraft på lämpligt sätt. 


Kapacitet 

"Vår Konst, Vår Jämställdhet" en skrift att reflektera över.


Hållbar Tillväxt