UTBILDNING
 

Frilansarens Värld
Konsten att leva på sin konst
Fristående kurs med stor flexibilitet gällande omfattning och innehåll

Sedan 2003 till 2011 en löpande valbar kurs  på Högskolan för Scen och Musik i GBG.
Från hösten 2010 till våren 2012 var Frilansarens Värld som en obligatorisk del i undervisningen   vid Musikhögskolan i Malmö samt på Fridhems Folkhögskola i Svalöv.

Frilansens Värld är förutom föreläsningar uppbyggd kring varje elevs unika personliga verksamhet, drömmar och projektidéer. Eleven får möjlighet att testa sina idéer i teorin, för att sedan när utbildningen är över vara väl förberedda för att styra sin egen karriär i önskvärd riktning.

 Innehåll
• Fokusera och definiera sin verksamhet
• Självkännedom och självförtroende
• Konstens roll och samhällets attityd
• Kulturens politik och organisationer
• Konstnärskap och estetik
• Marknadsföring
• Diskutera nya infallsvinklar för bättre inspiration
• Att välja företagsform
• Ekonomihantering: kulturbidrag, stipendier och fonder, övrig finansiering
• Utformning av handlingsplan


MUSIKALISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Scenkonstnär och Kommunikation                                
Ett seminarium om konsten att kommunicera med sig själv och sin publik.
Att skapa Scenkonst utifrån sig själv och sina medspelare med hjälp av
Improvisation och Formexperiment.
 
Spontana samtal kring frågor som rör deltagarnas attityder och
förhållande till sig själva och omvärlden.
Synliggöra sina förmågor och goda egenskaper.
Öka sin motivation och inspiration.
Utveckla sitt konstnärskap och dess estetik.
Att få ett säkrare sceniskt uttryck genom en bättre självkänsla.
 
Workshopen passar alla slags musiker, oavsett om man har tidigare vana av improvisation.
Inga noter eller färdiga mallar används, vilket är en viktig förutsättning.
Allt bygger på stundens ingivelse och egen vilja och förmåga.
Syftet är att visa på en okomplicerad relation till såväl improvisation ock komposition
och en seriös inställning till liveframträdanden, oavsett vad det är man framför.


Föregångare till Frilansarens Värld:
Musik & Management (Muma)
Utbildningen Musik & Management (20 högskolepoäng) var det första exemplet på GAC's strävan att utveckla utbildningsmetoder som befrämjar entreprenörskap och skaparkraft hos frilansmusiker och var i inledningsfasen ett samarbete mellan GAC, Högskolan för scen och musik och Handelshögskolan.

Konst & Management (Koma)
En vidareutveckling av Musik & Management där deltagarna kom från alla konstområden genomfördes 2003