Föreningsadministration


GAC anlitas både som ombud och för att sköta ekonomisk administration, söka finansiering samt göra redovisning.
 

Brötz
Föreningen Brötz arrangerar varje onsdag konserter med modern jazz/fri improvisationsmusik i lokaler på Konstepidemin i Göteborg, har genom åren arrangerat närmare 700 konserter och uppbär verksamhetsstöd från Göteborgs kommun och Kulturrådet. GAC är en kontinuerlig samarbetspartner till Brötz, har coachat föreningen med organisationsfrågor och ekonomihantering samt bistår årligen med föreningen bokslut och revision.

 Kalvfestivalen
Föreningen Kalvfestivalen har sedan 2004 årligen arrangerat årligen en festival för samtida konstmusik i samhället Kalv i Svenjunga kommun.  GAC hanterar föreningens ekonomi, bokföring, löner, bokslut, revision etc.


Nya Perspektiv
 Västerås alternativa musikscen, är en ideell och oberoende förening med ändamål att presentera den nutida improvisationsmusiken, konstmusiken och andra närliggande kreativa
uttryck. GAC hanterar föreningens bokföring, bokslut och revision.


 

Föreningen Bunkern

GAC startades 1995. En av GAC:s första insatser bestod i att initiera och planera för ett replokalscenter i specifika lokaler i centrala Göteborg vilka tidigare hade hyrts av Musikhögskolan och Folkuniversitetet. 1998 bildades den ideella föreningen Kulturföreningen Bunkern som huvudman för lokalerna. Bunkern består nu av ett 30-tal replokaler på ca 1000 kvm som nyttjas av ca 150 professionella musiker för enskilt arbete, repetitions- och inspelningsverksamhet. Något som i förlängningen genererar 6-7000 konserter per år. Vid sidan om GAC är även lokalerna hemvist för föreningarna Göteborg Art Sounds, Levande Musik och Kalvfestivalen. GAC är en kontinuerlig samarbetspart till Bunkern, inte minst vad gäller dess ekonomi, organisationsutveckling och externa konsertarrangemang. Verksamheten stöds av Göteborgs stad. 
 GAC erbjuder även kostnadsfri personlig rådgivning till medlemmar i föreningen Bunkern.

MUKO
Muko är ett musikerdrivet bokningskooperativ som bildades 2012 av sex professionella musiker i Göteborg inom folk-, världs-, jazz- och improvisationsmusik och hanterar sammanlagt 10 orkestrar med runt 40 musiker från Västsverige.  Med speciellt inriktning på internationella relationer och att interagera med festivaler, scener, arrangörer och konstnärsdrivna organisationer och enskilda musiker världen över.